Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)English (United Kingdom)
Spacer
Ciljevi poduzeća

Lokacija

IFES se zalaže za lokaciju svog poslovanja i posvećuje se razvoju grada Ludwigsburga. Aktivno  podržava postupan razvoj od same jezgre“ okoliša“ pa sve do privrednog razvoja.

 

Razvoj

IFES je lider u savjetovanju lokalnih, regionalnih i državnih struktura kao i javnih institucija u jugoistočnoj Europi. Fokus ovdje stavljamo na jačanje komunalnih usluga, infrastrukture i  daljni razvoj lokacija naših klijenata.
Ne vidimo se kao konkurenciju javnim ili polu-državnim institucijama i nevladinim organizacijama, već kao partner sektoru za postizanje razvojnih ciljeva u jugoistočnoj Europi. Kroz naše aktivnosti se predpristupni procesi Europskoj uniji, kao i uvjeti za snažno usklađivanje s EU regijama, značajno  ubrzavaju i povećavaju prosperitet.

Kao pružatelj usluga za općine, regionalne vlade i javne institucije u jugoistočnoj Europi, upoznati smo sa zahtjevima i mogućnostima naših kupaca. Kroz istinsko partnerstvo s našim klijentima ostvaruje se najveći mogući uspjeh za sve koji su uključeni u projekt.

 

Održivost

Naše vrijeme je obilježeno tehničkim inovacijama koje utječu na naš okoliš. To stvara napetost između prirode, ljudi i tehnologije. Našim radom želimo doprinijeti tome, da ekonomski razvoj ne predstavlja sinonim za uništavanje našeg životnog okoliša u budućnosti. Naša pažnja je osobito usmjerena na  projekt i realizaciju proizvodnje, izgradnju i tehnoloških proces koji je ekološki prihvatljiv, te razvoj za to potrebnih uvjeta.

 

Promicanje gospodarskog razvoja

Neosporno je da je jak srednji sloj motor svake ekonomije. Jednako neosporna je činjenica da srednje klase uglavnom nemaju ni financijske ni ljudske resurse za priključivanje stranim tržištima. Iz tih razloga, IFES je postavio za cilj mala i srednja poduzeća uključiti u projekte i podupirati suradnju.

Izgradnja i / ili nadogradnja infrastrukture naših klijenata u osnovi se odvija prema najnovijim saznanjima u znanosti, metodologije i tehnologije. Mi i naši partneri našim klijentima osiguravamo  razvoj i širenje i / ili modernizaciju infrastrukture prema najnovijim saznanjima u  znanosti, metodologije i tehnologije.

Kroz ponudu ciljno orjentiranih projektnih rješenja našim klijentima štedimo vrijeme i novac.

 


Print Page Mail Page RSS Feed